Vaši žádost k výkupu jsme přijali! Co dál?

Na váš e-mail jsme zaslali průvodku v PDF. Ta obsahuje dva listy. První list je hlavní průvodka, kterou s sebou musíte mít vytištěnou při předání víček. Druhý list obsahuje dva štítky, které si v požadovaném množství vytiskněte a každým jedním označte pytel.