Nové sběrné místo v Ostravě

Podpořit charitativní sběr petvíček na školách z Moravskoslezského kraje se rozhodla akciová společnost Plastic One v Ostravě. V tomto regionu je sběr vršků z kvalitního a dobře recyklovatelného materiálu HDPE dlouhodobě velmi rozšířen.

Některé společnosti však vzhledem k značnému poklesu cen primárních surovin na světovém trhu přestaly uzávěry PET lahví vykupovat. Firma Plastic One v jejich zpracování pokračuje. V minulých dnech uzavřela smlouvu s moravskou společností Jelínek-Trading, která z podrcených vršků zhotovuje zahradní kompostéry (www.kompostery.cz). „Vzhledem k tomu, že je rentabilita recyklace víček nízká, rozhodli jsme se se společností Jelínek-Trading spojit síly, abychom zajistili opětovné využití víček sesbíraných na Ostravsku.“ uvedl Pavel Hovorka, obchodní manager Plastic One.
Kontakt: Pavel Hovorka, tel. 777 438 342, pavel.hovorka@plasticunion.cz

Plastic One je součástí skupiny Plastic Union. Plastic Union je skupina společností specializující se na komplexní recyklaci komunálního plastového odpadu. Ekologicky přeměňuje odpadní plasty v druhotnou surovinu pro další využití v průmyslu, a to v souladu s principy oběhového hospodářství. Při zpracovatelské kapacitě 18 000 tun odkloní ročně až 1 300 kamionů plastového odpadu od skládek. Za své ekologické inovace získala v roce 2019 Cenu za přínos pro životní prostředí a z rukou ministra průmyslu a obchodu převzala ocenění v soutěži Českých 100 Nejlepších.
www.plasticunion.cz